Harmonogram

czerwiec 2019

uruchomienie strony internetowej konferencji TOOL-SHOP 2019

do 13 września
rejestracja online firm na konferencję oraz umawianie spotkań pomiędzy uczestnikami

13 września

zakończenie umawiania spotkań

16 września

przekazanie indywidualnych harmonogramów
uczestnikom rozmów B2B

19-20 września

7. konferencja dla narzędziowni TOOL-SHOP 2019

 • 19 września - rozmowy B2B - (godz. 10.00 - 12.30)
 • 19 września i 20 września - konferencja TOOL-SHOP (19 września - od godz. 13.30,
  20 września - godz. 9.30 - 14.00)

 • Konferencja Tool-Shop 2019 obejmuje: rozmowy B2B w dniu 19 września (maksymalnie 8 tur spotkań dla każdej z zainteresowanych firm) oraz udział w wydarzeniu w dniach 19 i 20 września, bankiet 19 września.
 • Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie online. Każda zainteresowana firma wypełnia zgłoszenie w języku polskim.
 • Firmy, które w zgłoszeniu zaznaczą udział w rozmowach B2B będą miały możliwość indywidualnego ustalania swoich spotkań.

Warunki uczestnictwa

 1. Cena obejmuje: udział w Tool-Shop 2019 w dniach 19 i 20 września 2019 r. - udział w rozmowach B2B (opcjonalnie) i części konferencyjnej, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch w oba dni oraz bankiet w dniu 19 września 2019 r.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto:
     AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j.
     mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
     PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305
     z dopiskiem, TOOL-SHOP 2019 i nazwisko uczestnika
 3. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
 4. W przypadku rezygnacji po 6 września 2019 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 PLN + 23% VAT.
 5. Rezygnacja w terminie do 7 dni przed konferencją lub nieobecność podczas konferencji nie są podstawą do zwrotu należności.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.