Harmonogram

czerwiec uruchomienie strony internetowej konferencji TOOL-SHOP 2018
do 21 września rejestracja online firm na konferencję oraz umawianie spotkań pomiędzy uczestnikami
21 września
zakończenie umawiania spotkań
24 września
przekazanie indywidualnych harmonogramów uczestnikom rozmów B2B
27-28 września
6. konferencja dla narzędziowni TOOL-SHOP 2018
 • 27 września - rozmowy B2B - (godz. 10.00 - 12.30)
 • 27 września i 28 września - konferencja TOOL-SHOP (27 września - od godz. 13.30,
  28 września - godz. 9.30 - 14.00)

 • Konferencja Tool-Shop 2018 obejmuje: rozmowy B2B w dniu 27 września (maksymalnie 8 tur spotkań dla każdej z zainteresowanych firm) oraz udział w wydarzeniu w dniach 27 i 28 września, bankiet 27 września.
 • Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie online. Każda zainteresowana firma wypełnia zgłoszenie w języku polskim.
 • Firmy, które w zgłoszeniu zaznaczą udział w rozmowach B2B będą miały możliwość indywidualnego ustalania swoich spotkań.

Umawianie spotkań B2B (27 września)

 • Spotkania B2B odbędą się w 27 września 2018 roku w ramach konferencji dla narzędziowni Tool-Shop.
 • Każdy Profil firmy zgłoszonej do rozmów B2B jest sprawdzany a następnie zatwierdzany (lub nie) przez administratora serwisu*. O przyjęciu zgłoszenia firma zostanie poinformowana drogą mailową.
 • Pełne dane zawarte w profilach firm są dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych uczestników rozmów B2B.
 • Dla wybrania najbardziej odpowiednich firm do rozmów B2B należy skorzystać z opcji wyszukiwania.
 • Po wejściu na interesujący profil potencjalnego rozmówcy, uczestnik może wysłać zaproszenie poprzez naciśnięcie przycisku „Zaproś”.
 • Uczestnik drogą mailową otrzyma wszystkie skierowane do niego zaproszenia do rozmów B2B. Istnieje możliwość zarówno potwierdzenia jak i odrzucenia danego zaproszenia (przycisk „Zaakceptuj” lub „Odrzuć”). Rezerwacje/potwierdzenia spotkań odbywają się zgodnie z zasadą pierwszeństwa.
 • Każda nowozarejestrowana firma uznaczona jest jako "Nowe" na liście uczestników, przez 7 dni od daty rejestracji.
 • Każdy z uczestników może odbyć do 8 tur rozmów ale ostateczna liczba spotkań zależna jest od liczby wysłanych zaproszeń oraz liczby potwierdzonych spotkań przez drugą stronę.
 • Każda tura rozmów trwa 15 minut.
 • Dane zawarte w Profilu firmy mogą być aktualizowane w dowolnym momencie.
 • Kilka dni przed konferencją zostanie zamknięta możliwość umawiania spotkań B2B - po tym czasie każdy uczestnik może wygenerować plik pdf z harmonogramem potwierdzonych rozmów (zawiera: godzinę spotkania, numer stołu i nazwę firmy-rozmówcy).
*organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń